bip.gov.pl
A  A+ A+ wysoki kontrast:
A A
Nowy System Biuletynu Informacji Publicznej


Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej

"Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz ... .
Jeśli nie wie - wytłumacz ... . Jeśli nie może - pomóż."
  

                                                        /Janusz Korczak/


 
 
Publiczne Przedszkole w Poddębicach jest placówką oświatową prowadzoną przez Gminę Poddębice. Organem nadzorującym Przedszkole jest Kuratorium Oświaty w Łodzi - Delegatura w Sieradzu. Dyrektorem przedszkola od września 2005 roku jest Bożena Karasińska. W kierowaniu placówką wspomaga ją zastępca Beata Ziółkowska.
 
Kadra przedszkola to 24 nauczycielki oraz 2 pomoce nauczycielki w grupach 3-letnich, 11 woźnych oddziałowych, 6 pracowników kuchni, 2 robotników gospodarczych i 2 ref. ds. zaopatrzenia.
 
Placówka zlokalizowana jest w dwóch budynkach, które poddane były w ostatnim czasie termomodernizacji. Dysponuje dużymi, jasnymi salami, dostosowanymi do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. Wokół przedszkola przy ulicy Przejazd 19 i Miłej 14/16 znajdują się zadrzewione i zakrzewione tereny zieleni. Ogródki przedszkolne wyposażone są w metalowe urządzenia do zabaw i ćwiczeń ruchowych, piaskownice i ławeczki do odpoczynku.
 
 
Od września 2008 roku w przedszkolu funkcjonuje 12 grup – 5 przy ulicy Przejazd i 7 przy ulicy Miłej.
 

 
Dzieci mogą przebywać w przedszkolu od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 – 16:30. Przedszkole pełni wobec nich funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

 

Oprócz zajęć wynikających z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, na życzenie rodziców placówka organizuje zajęcia rytmiki, języka angielskiego i gimnastyki korekcyjnej. W przedszkolu przy ulicy Miłej działa kółko plastyczne, a przy ulicy Przejazd kółko komputerowe. Raz w miesiącu odbywają się koncerty muzyczne Łódzkiego Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego, a przedszkolaki uczestniczą w spotkaniach teatralnych.
Od wielu lat przedszkole aktywnie współpracuje z:
 
·         Poddębickim Domem Kultury i Sportu
·         Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną w Poddębicach
·         Biblioteką Pedagogiczną
·         Powiatową Biblioteką Publiczną
·         Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Poddębicach
·         Państwową Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną
·         Powiatową Komendą Straży Pożarnej w Poddębicach
·         Szkołami Podstawowymi Gminy Poddębice
·         Powiatową Komendą Policji
·         Nadleśnictwem w Poddębicach
·         Przedszkolami Powiatu Poddębickiego
·         Urzędem Miejskim w Poddębicach oraz zakładami przemysłowymi i instytucjami użyteczności publicznej.
 
Bierzemy udział w konkursach o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, gdzie nasi wychowankowie odnoszą liczne sukcesy. Szczegółowo opisujemy je na stronie internetowej naszego przedszkola, w przedszkolnych kronikach oraz kwartalniku „Echo Przedszkola”. Sami też jesteśmy organizatorami powiatowego Przeglądu Teatrzyków Przedszkolnych „Kolorowa Scena”.
Nieustannie czynimy starania, aby nasze przedszkole było postrzegane jako placówka otwarta na potrzeby, wymagania i oczekiwania środowiska, w której łączy się tradycje z zadaniami dnia dzisiejszego.
 

do góry
Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.